Grafički Dizajn

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je umješnost planiranja i kreiranja vizualnog sadržaja kojim se nastoji prenijeti neka ideja ili poruka u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja. Atraktivni vizuali s jasno i upečatljivo iskomuniciranim porukama i idejama povećavaju vašu vidljivost, doprinose kredibilitetu tvrtke te mogu utjecati na porast prodaje. Nudimo sljedeće usluge: dizajn logotipa i vizualnog identiteta, dizajn oglasa i osmišljavanje promotivnih poruka, dizajn letaka, plakata, kataloga, CD omota i sl.

Želite poraditi na vizualnom identitetu svoje tvrtke?
Trebate pomoć u osmišljavanju oglasa i kreiranju njegovog vizuala?